યશ બેંકના રાણા કપૂરની ધરપકડ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં નહીં ભેળવાય

Yash Bank's arrest of Rana Kapoor not mixed up with State Bank of India

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.