ગુજરાતમાં શાખાઓ ખોલવા યશ બેંકે મોદી સાથે રૂ. 5 હજાર કરોડના કરારો કર્યાં હતાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.