અમદાવાદના રિંગ રોડ પર કોમર્શિયલ વાહનોના ટોલ ટેક્સમાં  વધારો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.