અમદાવાદની ન્યૂ લકી રેસ્ટોરંટના મકાનની અંદર વૃક્ષ અને કબરની વચ્ચે ચા પીવાય છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.