અમદાવાદનો પ્રદુષિત પહાડ એક કરોડ ટન સુધી, ફેફસાના રોગથી 5 હજાર લોકો મોતને ભેટે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.