અમદાવાદમાં મકાનોમાં તેજી, 2.10 લાખ દસ્તાવેજો એક વર્ષમાં વધીને 2.32 લાખ થયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.