અમદાવાદ શહેરના રૂ. 851 કરોડના વિકાસ કાર્યકમોનું આજે મુખ્યમંત્રીના હસ્તે લોકાર્પણ.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.