અમિત શાહના મત વિસ્તારમાં આંગળી પર મતદાનની શ્યાહી લગાવી દીધી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.