આનંદીબેન-અનારના 900 કરોડના જમીન કૌભાંડને સત્તા માટે સિડી બનાવનારા રૂપાણીએ તપાસનું ફિડલું વાળી દીધું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.