આરટીઓ એજન્ટની મદદથી કારમાલિકની જાણ બહાર કાર વેચી દેવાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.