આસુરી શક્તિના નાશના તહેવાર એવા દશેરાની ઉલ્લાસપૂર્વક ઉજવણીઃરાજ્યના સૌથી વિશાળ રાવણના પૂતળાનું રાજકોટમાં દહન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.