ઈરાનને જવાબ આપવા ટ્રમ્પ સૈન્ય ઉતારશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.