એક વર્ષમાં 23 પુલની સરકારની મંજૂરી, 13 નગર માટે રૂ.19 અબજ અપાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.