કંડલા પોર્ટના જમીનની લીઝની ફીમાં કરાયો ઘટાડો, હજારો લીઝ ધારકોના દબાણ સામે સરકારને ઝુકવું પડ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.