કડીમાં 49 વર્ષ જૂની પાણીની ટાંકીને તોડી પાડવામાં આવી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.