કથાકાર રમેશ ઓઝા પણ રાજકીય પક્ષને સમર્થન કરે છે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.