કિર્તિદાનની 3 કલાકની ગાવાની ફી રૂ.6.85 લાખ, ગીતા રબારીની કેટલી  ?  

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.