કીડનીના દરદીઓના ડાયાલિસિસની જવાબદારી ખાનગી સંસ્થાઓને સોંપવા સરકારે ટેન્ડર મંગાવ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.