કૃષિમાં ગુજરાત 10મું અને ભાજપ ભ્રષ્ટાચારમાં નંબર 1

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.