કેરળની કુદરતી આફતમાં ધારાસભ્યો કેટલો પગાર આપશે ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.