કેવડિયામાં 700 એકર જમીન એક્વાયર કરી છે, 2700 એકર સંપાદિત વગરની

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.