કોંગ્રેસના નેતા હેરિસના પુત્ર મોહમ્મદ નાલાપદે જેલથી છૂટી કાર ટકરાવી ભાગ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.