ખેડૂતોને કેટલા કલાક વીજળી અપાશે તે સરકારે જાહેર કરવાનું ટાળી દીધુ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.