ગટરમાંથી ખોપડીનો ટુકડો અને હાડકા મળી આવ્યા, ડીએનએ ટેસ્ટ કરાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.