ગટરમાં મરી જતાં કામદારોને વળતર આપવા આદેશ પણ ચાર વર્ષથી અપાયું નહીં, સમિતી બનાવો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.