ગાંધીનગરમાં સિરિયલ કિલર કિન્નર નિક્ળ્યો તેના ઘરેથી સ્ટકુટર કબજે કર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.