ગુજરાતમાં બાંગ્લાદેશના કપડાં માટે બજારો વધી, લોકો આયાતી કપડાં પહેરવા લાગ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.