ગુજરાતમાં 7 કરોડ સુધી મોબાઈલ ફોન થઈ ગયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.