ગુજરાત યુનિ.એ જે પ્રોફેસરને કામકાજથી દૂર કર્યા સરકારે તેને કેસીજીમાં મહત્વની જવાબદારી સોંપી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.