ગોંડલનાં માર્કેટ આગમાં મરચાં ભરેલી બોરીઓ બળીને થઈ ખાખ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.