જમીનોમાં ઓર્ગેનિક કન્ટેન્ટ ૨% થી ઘટીને ૫૦ વર્ષમાં ૦.૫% થઇ ગયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.