‘જમીન જોઈશે જ’ના નારા, આદિવાસી-દલિત સમાજમાં આક્રોશ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.