જોરાપુરા ગામે ભેંસ ચોરીની તપાસમાં ગયેલી દાંતા પોલીસને રીંછનો દાટેલો મૃતદેહ મળ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.