ડિપ્લોમાં એન્જિનિયરીંગની સ્વનિર્ભર કોલેજોમાં 20 હજાર બેઠકો ખાલી રહેવાની સંભાવના

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.