તસવીર પુરાવો – બનાસકાંઠામાં 17 તાલુકાનાં 124 ગામમાં તીડે ભયંકર ખાનાખરાબી કરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.