ત્રણ વર્ષમાં 120 નવી OBC જાતિ કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કરી છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.