દાહોદમાં મુખ્યમંત્રીના કાર્યક્રમમાં શાળાના બાળકોને ઘેટાં-બકરાની જેમ જીપમાં કાર્યક્રમ સ્થળ પર લઈ જવાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.