ધોરણ 9 અને 11માં નાપાસ થયેલાની પુનઃ પરિક્ષા લેવાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.