નદી કિનારે સ્નાન કરતી યુવતિઓની વિડિયો ઊતારવા કેમેરા ગોઠવ્યા, ચાંદુ ગેંગનો કેર 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.