નરેન્દ્ર મોદી મુખ્યમંત્રી સહિત ભાજપ કોર કમિટીના તાસ લેશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.