નર્મદાના કિનારામાં ખારાશનું પ્રમાણ 18 વર્ષમાં 43 ટકાથી વધી 87 ટકા થયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.