નર્મદા નહેર ફાટતા પાણીનો વગાડ થયો, હવે પાણી નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.