નારાયણ સાંઈને આજીવન જેલમાં પસાર કરવાની સજા, પિતા આશારામનું જીવન પણ જેલમાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.