નોટબંધીને 824 દિવસ પછી પણ જુની નોટો પકડાઈ રહી છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.