પબુભા માણેકને વડી અદાલતે ગેરલાયક ઠેરવી દીધા, પણ વિધાનસભાના અધ્યક્ષ મૌન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.