પવન અને વરસાદથી ઘઉંના પાકને નુકસાન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.