પાકિસ્તાનની ગોળીથી સહિદ થયેલા વડોદરાના મહંમદ આરીફ સફી અલી પઠાણને વિધાનસભામાં અંજલી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.