પાટણ શાકમાર્કેટમાં એજન્ટ પરવાના સિવાય કામ નહિ કરી શકે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.