પાલિકા પ્રમુખનું ફરમાન, અધિકારી કર્મીઓ ખંતથી કામ કરો નહીં તો શિક્ષાત્મક પગલા લેવાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.