પ્રજાના વિરોધ સામે સરકારનો દંડો પડી ગયો ઠંડો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.